Historia

Antti Tiippana ja Rauno Sikiö perustivat Kuljetus Tii-Sik Oy:n vuonna 1995. Kuljetustoiminta aloitettiin vuonna 1996, kun yritys osti Metsäköne M. Sjöholmilta kolme puutavarayhdistelmää. Kolme vuotta myöhemmin mukaan toimintaan tuli yksi jakeluauto Kiitolinja Oy:n ajoihin.

Stora Enso Oyj Metsä, Metsäliitto sekä muut yritykset kuin myös yksityisetkin asiakkaat työllistävät autot. Myös Ruotsin puutavarakuljetukset ovat työllistäneet viime vuosina.

Pyrimme pitämään kaluston uudehkona, sekä vastaamaan ajan haasteisiin niin teknologian kuin kuljettajien koulutuksenkin osalta. Samoin pyrimme toimimaan kuljtusasiakkaan toivomalla tavalla sekä kehittämään palvelua.

Keväällä 2006 hankimme myös omat huolto- ja korjaustilat Imatralle Kurkvuoren teollisuusalueelle. Yhtiö työllistää noin 20 kuljettajaa.

Kuljetus Tii-Sik Oy